GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ING 113
Ders İsmi: English-II
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 3
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: ING 112 - English-I
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Martin Louis DUNCAN

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: This introductory course is designed to help students develop rhetorical,
critical and oral presentation skills.
Dersin Hedefi: The course aims to provide context so that learners can establish a good connection with the target language and Anglo culture as a key step towards mastery.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) This introductory course is designed to help students develop rhetorical, critical and oral presentation skills. The course schedule consists of basic components such as principles of effective speech, oral message preparation, overcoming stage fright, audience analysis, non-verbal communication, effective use of language, reading from text, planning, preparation and objectives in speaking. Students learn awareness of vocabulary (such as appropriateness) and pronunciation (such as rhythm) for adequate communication. Moreover, developing intercultural awareness has an important place in the curriculum. The course aims to provide context so that learners can establish a good connection with the target language and Anglo culture as a key step towards mastery.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) - Course introduction and orientation. - Icebreakers - English as an international language
2) - Intercultural communication, types of communication and global communication in English - Oral Presentation 1 - Rhetorical Focus: Informative discourse. - Skills Focus: Pronunciation. What about an accent? Tips and practice for clear oral expression
3) - Speaking in public - Skills Focus: Physical components. Breathing, posture and eye contact. - Assign teams and topics for Debate activity (Topics TBD) - Rhetorical focus: Analyzing and understanding the audience. Listen and discuss sample speech 1
4) - Oral Presentation 2 (Informative Speech) with Peer Review, Q&A - Skills Focus: Non-verbal communication and stage fright. - In-class debate teamwork. - Rhetorical Focus: Argumentation and refutation - Listen and discuss sample speech 2 - Debate instructions
5) - Debate 1 - Skills Focus: Debate format. - Rhetorical Focus: Persuasive discourse.
6) - Skills Focus: Gathering materials, developing and supporting your ideas - In-class reading and peer review of Persuasive Speech texts - Rhetorical Focus: Mnemonics, using notes and avoiding redundancy. Listen & discuss sample speech 3
7) - Skills Focus: Structuring a speech (intro, body & conclusion) - Rhetorical Focus: Using language to style your presentation. Listen and discuss sample speech 4.
8) MID-TERM
9) - Skills Focus: Designing and using Audio/Visual aids appropriately for presentations. - Rhetorical Focus: Description. Listen and discuss sample speech 6 - Assign Oral Presentation 3 (Descriptive speech: My hometown. My favorite place. My skill.) and peer review.
10) - Oral Presentation 3 (Descriptive speech). Peer feedback, Q&A - Rhetorical Focus: Anecdote/Narrative (A Memorable Day. My Last Holiday. A Glorious Victory) Listen and discuss sample speech 5. - Skills Focus: Editing for oral presentations
11) - Oral Presentation 4 (Anecdote/Narrative). Peer feedback, Q&A - Rhetorical Focus: “Elevator Pitch” Listen and discuss sample speech 6 - Oral Presentation 5 (“Elevator Pitch:” My invention, My movie, My video game, How to fix an Istanbul problem). Peer review, Q&A - Rhetorical Focus: Speeches for special occasions and extempore speaking. Listen and discuss sample speech 7.
12) - Oral Presentation 5 (“Elevator Pitch:” My invention, My movie, My video game, How to fix an Istanbul problem). Peer review, Q&A - Rhetorical Focus: Speeches for special occasions and extempore speaking. Listen and discuss sample speech 7
13) - Oral Presentation 6 (Speech for special occasion). Peer review, Q&A - Rhetorical Focus: Motivational speaking. Listen and discuss sample speech 8
14) - Peer review Motivational Speech - Make-up presentations
15) FINAL EXAM Final Exam: Motivational speech presentations and feedbacks
Diğer Kaynaklar: Love, Courtney. "Speech on Piracy." Delivered at the Digital Hollywood Online
Entertainment Conference. 16 May 2000.
"Chief Joseph Surrenders."
Chisholm, Shirley. "Equal Rights for Women." Delivered to the U.S. Congress.
19 February 1970.

This course uses no textbook, only various authentic sources too numerous to list here.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Gastronomi alanındaki eğitim kaynaklarını ve mutfak araç gereçlerini tanır.
2) Bir yiyecek-içecek işletmesindeki personelin çalışma alanlarını ve sorumluluklarını tanımlar.
3) Çalışma ortamındaki iş güvenliği kurallarını tanımlar.
4) Yemek pişirmenin ardında yatan fiziksel ve kimyasal olayları anlayarak kullandığı yöntemlerin gıda üzerindeki etkisini önceden bilir.
5) Yaratıcı menüler geliştirir
6) Yiyecek içecek sektöründe gerekli temel kuramsal bilgileri kullanarak kişiye özel menüler geliştirir.
7) Milli mutfak kültürünü tanıyarak tanıtımını yapar.
8) Mesleki etik ve sağlık kuralları çerçevesinde menüler tasarlar.
9) Mutfakta yemeğin reçetesinden sunumuna kadar her konuda sorumluluk alır.
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştir, bilgiyi etkin bir biçimde kullanır.
11) Türkçeyi doğru kullanarak anadiline hakim olur.
12) Ekip çalışması ve zaman yönetimi kavramlarını tanır.
13) Yemek pişirme tekniklerini geliştirir.
14) Gastronomi alanıyla ilgili bir işletmenin pazarlama ve maliyet analizi gibi iktisadi faaliyetlerini yürütür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 26
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 13 13
Proje Hazırlama + Sunma 13 13
Rapor Hazırlama + Sunma 14 14
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 2
Genel Sınava Hazırlanma 13 13
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 90
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3