JUSTICE
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

General Information about the Course

Course Code: ADL 124
Course Title: Criminal Law
Course Semester: 2. Semester / Spring
Course Credits:
Theoretical Practical Credit ECTS
2 1 3 4
Language of instruction: TR
Prerequisite of the course: No
Type of course: Necessary
Level of course:
Associate TR-NQF-HE:5. Master`s Degree QF-EHEA:Short Cycle EQF-LLL:5. Master`s Degree
Course Lecturer(s): Öğr.Gör. ŞEYDA BETÜL EKİN
Belma EREN ILBAY

Purpose and content of the course

Course Objectives: Türk Ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, ceza hukukuna egemen olan ilkeler
ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun
unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, cezalar ve güvenlik tedbirleri ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran
nedenler ve ceza hukukundaki sık karşılaşılan bazı suç tipleri konusunda öğrencinin bilgi sahibi olması
amaçlanmaktadır.
Course Objective: Suç ve ceza kavramlarını tanımlamak. Ceza hukukuna egemen olan ilkeleri açıklamak. Suç genel teorisini
açıklamak. Suçun unsurlarını ve suçun özel görünüş şekillerini tanımak. Cezalar ve güvenlik tedbirleri ile
ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenleri açıklamak. Hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçları
tanımak. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçları tanımak. Malvarlığına karşı suçları tanımak. Kamu idaresinin
güvenilirliği ve işleyişine karşı suçları tanımak.
Mode of Delivery: E-Learning

Learning Outcomes

Knowledge (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.)
  1) 1. Suç ve ceza kavramlarını tanımlayabilir. 2. Ceza hukukuna egemen olan ilkeleri açıklayabilir. 3. Suç genel teorisini ve suçun unsurları ile suçun özel görünüş şekillerini açıklayabilir. 4. Cezalar ve güvenlik tedbirleri ile ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenleri açıklayabilir. 5. Hayata, vücut ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçları tanımlayıp açıklayabilir. 6. Malvarlığına karşı suçları tanımlayıp açıklayabilir. 7. Kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı suçları tanımlayıp açıklayabilir.
Skills (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.)
  1) 1. Ceza hukukuna egemen olan ilkeleri olaylara uygulayabilir. 2. Cezalar ve güvenlik tedbirleri hakkındaki bilgilerini günlük hayatta karşısına çıkan hukuki olaylara uygulayabilir. 3. Günlük hayatta karşısına çıkan bazı suçları (hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçları, malvarlığına ve kamu idaresinin işleyişi ve güvenilirliğine karşı suçları) tanıyabilip bahsi geçen suçların tipik özelliklerini somut olaylara uygulayabilir.
Competences (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.)
  1) 1. Suç tiplerini ayırt edebilir. 2. Suçun özel görünüş şekillerini değerlendirebilir. 3. Ceza hukukunun kaynaklarını kullanabilir.

Course Topics

Week Subject
Related Preparation Pekiştirme
1) Ceza Hukukuna Giriş, Ceza Hukukunun Temel Kavramları ve Ceza Hukukunun Temel
2) İlkeleri Ceza Hukukunun Kaynakları, Uygulama alanı ve Genel Olarak Suç Teorisi ve Suçun
3) Suçun Maddi Unsurları
4) Suçun Manevi Unsurları
5) Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Cezanın Bireyselleştirilmesi
6) Genel Olarak Hukuka Uygunluk Nedenleri, Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali
7) Görevin Yerine Getirilmesi, Hakkın Kullanılması, İlgilinin Rızası
8) Suça Teşebbüs, İştirak
9) Suçların İçtimaı (Kanunların İçtimaı, Zincirleme Suç, Fikri İçtima)
10) Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları (Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ile Para Cezaları)
11) Hayata Karşı Suçlar
12) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
13) Malvarlığına Karşı Suçlar
14) Kamu İdaresinin Güvenirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar
References: ** Hakeri, H., Ceza Hukuku: Genel Hükümler/Temel Bilgiler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 15. Baskı,
Astana Yayınları, Ankara 2018.
** Özbek/Doğan/Bacaksız, Ceza Genel Hukuku: Temel Bilgiler, Güncellenmiş Gözden Geçirilmiş 10. Baskı,
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

No Effect 1 Lowest 2 Average 3 Highest
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Outcomes
1) xxx
2) xxx
3) xxx
4) xxx
5) xxx
6) xxx
7) xxx
8) xxx
9) xxx
10) xxx
11) xxx
12) xxx
13) xxx
14) xxx
15) xxx
16) xxx
17) xxx
18) xxx
19) xxx
20) xxx
21) xxx

Course Teaching, Learning Methods

Q & A
Case Problem Solving/ Drama- Role/ Case Management
Laboratory
Quantitative Problem Solving
Fieldwork
Group Study / Assignment
Individual Assignment
WEB-based Learning
Internship
Practice in Field
Project Preparation
Report Writing
Seminar
Supervision
Social Activity
Occupational Activity
Occupational Trip
Application (Modelling, Design, Model, Simulation, Experiment et.)
Reading
Thesis Preparation
Field Study
Student Club and Council Activities
Other

Evaluation System

Semester Requirements Number of Activities Level of Contribution
Attendance % 0
Laboratory % 0
Application % 0
Practice Exam % 0
Quizzes % 0
Homework Assignments % 0
Presentation % 0
Project % 0
Special Course Internship (Work Placement) % 0
Field Study % 0
Article Critical % 0
Article Writing % 0
Module Group Study % 0
Brainstorming % 0
Role Playing + Dramatizing % 0
Out of Class Study % 0
Preliminary Work, Reinforcement % 0
Application Repetition etc. % 0
Homework (reading, writing, watching movies, etc.) % 0
Project Preparation + Presentation % 0
Report Preparation + Presentation % 0
Presentation / Seminar Preparation + Presenting % 0
Oral examination % 0
Midterms % 0
Final % 0
Report Submission % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolio % 0
Take-Home Exam % 0
Logbook % 0
Discussion % 0
Participation % 0
total % 0
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK % 0
PERCENTAGE OF FINAL WORK % 0
total % 0