DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden yararlanabilirsiniz. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenmekte ve “ders içerik bilgilerinde” yer almaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi lisans programın ön görülen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrenme çıktıları ile birlikte belirtilmiştir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemleri:
•Ara Sınav
•Final Sınavı
•Sözlü Sınav
•Kısa Sınav
•E-portfolyo
•Uygulamalı Sınavlar:
1. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavları (NYKS/OSCE),
2. Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınavları (NYPS/OSPE),
3. Olgu Temelli Değerlendirme Sınavları (OTDS),
4. Ödev veya proje temelli değerlendirme (PTD).