DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları
derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak,
yönetim kurulunca karara bağlanır.
Türk Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve kurum içindeki geçişler Yüksek Öğretim
Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleşmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi'nin
eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili
dersten muaf kabul edilmektedir.