ULUSLARARASI TICARET VE LOJISTIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Dr.Öğr.Üyesi Reyhan BAŞARAN
Bölüm Başkanı
E-posta: reyhan.basaran@kent.edu.tr
Telefon: 2126101010