İŞLETME YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Programının temel amacı bu alanda adayların elde ettikleri teorik bilgi ve deneyimin niteliğini arttırmak ve tüm ilgili becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Program, bu alandaki güncel içerikli kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin sahip olduğu uygulama bakış açısını da zenginleştirmeyi amaçlayan derslerden oluşmaktadır.

İşletme yönetimi alanındaki temel ve güncel teorik içerikli dersler yanında öğrencilere uygulama bakış açısı kazandırmayı amaçlayan derslerden oluşmaktadır. Derslerin yürütülmesinde örnek olay çözümlemesi ve araştırma boyutları öne çıkmaktadır.