ULUSLARARASI İŞLETMECILIK (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...