ULUSLARARASI İŞLETMECILIK (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uluslararası İşletmecilik (Tezli) alanında Yüksek Lisans Derecesi verilir.