PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Öğrenciler 8 dönemlik eğitim-öğretim sürecindeki 240 AKTS’lik dersleri başarıyla tamamladıklarında mezun olmaya hak kazanırlar.