PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Psikoloji Lisans Programına kayıt ve kabul koşulları ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavdan Eşit Ağırlık dalında alınan puan ve belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise, uluslararası olarak kabul gören lise mezuniyet diploması ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları ile kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin kabulü, ilgili mevzuata göre belirlenmektedir. Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere , akademik yetkililerce onay verilmesi durumunda kayıt olabilmektedir.