İŞLETME YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.