SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG202
Ders İsmi: Sahne ve Objektif Makyajı
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR.GÖR.GÖKBEN YILMAZ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu modül ile sahne gösterilerinde uygulanan sahne ışığı
altında animatörün yüz ifadelerini doğru gösterecek programa
uygun sahne makyajını uygulayabilecek.
Dersin Hedefi: Sahne ışığı altında yüz hatları ve mimiklerini belirginleştiren programın içeriğine ve
özelliğine uygun renk-ışık uyumlu sahne makyajını tespit edebilmek hedefidir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Makyajın önemi tanımlar.
  2) Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
  3) Sahne makyajının tanımını yapar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Sahne makyajında estetik Olmayı kullanır.
  3) Sahne makyajında öykünün geçtiği döneme uygunluğu belirler.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sahne makyajında uygulama yapılacak alana uygunluk belirler.
  2) Renk-Işık Uyumunu tanımlar.
  3) Sahne makyaj malzemelerini tanımlar.
  4) Sahne makyajının çeşitlerini tanımlar.
  5) Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
  6) Sahne makyajının yüze uygunluğunu belirler.
  7) Sahne makyajının seçilen karaktere uygunluğunu belirler.
  8) Sahne makyajının seçilen kostüme uygunluğunu belirler.
  9) Hizmet sektöründe, çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
  10) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
  11) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  12) Sahne Makyajının Özelliklerini tanımlar.
  13) Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
  14) Sahne ve objektif makyaj konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) sahne ve objektif makyaj tahrihçesi.
2) sahne ve objektif makyaj tanımı.
3) renk ve ışık uyumunun önemi.
4) sahne makyajının çeşitleri.
5) sahne makyaj malzemelerinin kullanımı.
6) sahne makyajının özellikleri.
7) sahne makyajını yüze uygunluğu.
8) ARA SINAV(VİZE)
9) sahne makyajının estetik olma durumu.
10) sahne makyajının seçilen karaktere uygunluğu.
11) sahne makyajının seçilen kostüme uygunluğu.
12) sahne makyajının geçtiği döneme uygunluğu.
13) sahne makyajı uygulamada dikkat edilecek hususlar.
14) sahne makyajı uygulama.
15) FİNAL
Diğer Kaynaklar: MEGEP GÜZELLİK HİZMETLERİ SAHNE VE OBJEKTİF MAKYAJ DERS KİTABI .

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

5

10

14

15

16

2

7

18

6

9

19

8

11

20

12

13

17

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 90
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 90