SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG 221
Ders İsmi: Bilgisayarda Saç ve Makyaj Tasarımı
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 1 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR.GÖR. Aylin KOÇ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Renk bilgisi, her türlü saçın boyanması, saç renginin açılması, Röfle ve balyaj işlemlerini öğretmek
Dersin Hedefi: Saç renklendirme ve saçın rengini açma-boyama konularında yeterlilik kazanır. Pratik uygulamalar yapma ve saç renklendirmenin teorik eğitimimi alması hedeflenir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektöründe yasal düzenlemeleri takip eder.
  2) Saç bakımı ve güzellik alanın da yenilikleri takip eder.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kuaför salonlarında gerekli cihazları bilinçli olarak kullanır
  2) Kuaför salonlarında görev ve sorumluluk alır.
  3) Kuaför salonlarında saç analizi yaparak, saç tasarımı ve her türlü saç uygulamalarını yapar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  2) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
  3) Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
  4) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  5) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
  6) Kendi kendine saç tasarım yapar.
  7) Kendi kendine saç tasarım yapar.
  8) Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
  9) Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
  10) Hizmet sektöründe, çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
  11) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  12) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
  13) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
  14) Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
  15) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
  16) Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Renk bilgisi
2) Saç boyamada kullanılacak araç-gereçlerin seçimi ve kullanım özellikleri
3) Saç boyası çeşitleri
4) Boyaların tanıtılması;
5) Doğal renkteki saçların boyanması
6) İşlem görmüş her çeşit saçın boyanması
7) Dip boyama
8) ARA SINAV
9) Saç rengini açma
10) Doğal renkteki saçların açılması
11) Boyalı saçların açılması
12) Açma işlemi yapılmış saçların boyanması
13) Röfle işlemi
14) Balyaj işlemi
15) Röfle ve balyaj uygulaması
16) FİNAL
Diğer Kaynaklar: Ahmet Erkan& İbrahim Güngör, Modern Kuaförlük Sanatında Eğitim,Stephanie Henderson, Temel Kuaförlük Bilimi,Ders Modülleri, Ders Notları
Modern Kuaförlük Sanatında Eğitim,Stephanie Henderson, Temel Kuaförlük Bilimi,Ders Modülleri,

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı 1 % 10
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100