SOSYAL HIZMET
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Uğur TEKİN
Bölüm Başkanı
E-posta: ugur.tekin@kent.edu.tr
Telefon: