RESTORATIF DIŞ TEDAVISI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT100 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği TR Z 2
RDT101 Seminer - I TR Z 5
RDT102 Restoratif Tedavide Anamnez ve Tedavi Planlaması (ICDAC II Sınıflaması) TR Z 3
RDT103 Restoratif Materyal Seçimi (Direk ve İndirek Restorasyonlar İçin) TR Z 2
RDT104 Dental Fotoğrafçılık/Başlangıç-Bitiş 3 Boyutlu Fotoğraf Kayıtlarının Alınması TR Z 2
RDT105 Okluzyon Planlaması TR Z 5
RDT106 Hasta Başı Eğitimi-Restoratif Tedavide (ICDAS 3-5) Kodlu Olgularda Doğru Yaklaşım Z 5
RDT107 Hasta Başı Eğitimi-Restoratif Tedavide (ICDAS 5-6) Kodlu Olgularda Doğru Yaklaşım Z 5
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT108 Pre-restoratif Olarak Periodontal, Ortodontik, Endodontal Değerlendirme Z 6
RDT109 Diş Çürüğü Risk Analizi Z 6
RDT112 Seminer - II TR Z 2
S 3
S 3
S 5
S 5
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT116 Farmakoloji-Diş Macun ve Fırçalarının Reçetelendirilmesi-İlaç Etkileşimleri TR Z 5
RDT117 Engelli Yetişkin ve/veya Geriatrik Hastalara Yaklaşım TR Z 5
RDT118 İleri Çürük Tanı Yöntemleri TR Z 4
RDT119 Adezyon ve Restoratif Tedavi TR Z 3
RDT121 Biyoistatistik TR Z 3
RDT122 Seminer - III TR Z 5
RDT124 Klinik TR Z 8
S 2
S 4
S 4
S 6
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT126 Yeterlik Sınavı TR Z 15
RDT127 Tez Konu Önerisi TR Z 24
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT128 Uzmanlık Alan Dersi - I TR Z 6
RDT129 1. Tez İzleme TR Z 24
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT130 Uzmanlık Alan Dersi - II TR Z 6
RDT131 2. Tez İzleme TR Z 24
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT132 Uzmanlık Alan Dersi - III TR Z 6
RDT133 3. Tez İzleme TR Z 24
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
RDT134 Uzmanlık Alan Dersi - IV TR Z 6
RDT135 Doktora Tez Çalışması TR Z 24
Z:Zorunlu
S:Seçmeli