AĞIZ, DIŞ VE ÇENE CERRAHISI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ101 Ağız, Diş, Çene Cerrahisinde Temel Cerrahi Prensiplerin Uygulanması TR Z 6
ADÇ102 Gömülü Dişler ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları TR Z 6
ADÇ103 Fokal Enfeksiyon ve Endokardit Profilaksisi TR Z 6
ADÇ104 Poliklinik ve Ameliyathane Dersi TR Z 6
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ105 Preprotetik ve Preimplant Cerrahi TR Z 6
ADÇ106 Ağız, Diş, Çene Hastalıklarının Tedavisi TR Z 6
ADÇ107 ADÇ Cerrahisinde Kist, Kistik Lezyonlar Cerrahi Tedavileri TR Z 6
ADÇ108 Oral Patoloji TR Z 6
ADÇ138 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği TR Z 6
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ109 Odontojenik ve Non-Odontojenik Tümörler ve Tedavileri TR Z 6
ADÇ110 TME Hastalıkları ve Tedavileri TR Z 6
ADÇ111 Kemik Enfeksiyonları ve Nekrozları TR Z 6
ADÇ112 ADÇ Cerrahisinde Neoplasmların Tedavisi TR Z 6
ADÇ113 Seminer TR Z 10
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ114 Yeterlilik Sınavı TR Z 30
ADÇ115 Tez Önerisi TR Z 10
ADÇ116 Ağız ve Çene-Yüzün Konjenital Gelişimsel Akkiz İskeletsel Düzensizlikleri Z 6
ADÇ117 Maksillofasial Deformiteler ve Ortognatik Cerrahi TR Z 6
ADÇ118 Oral Kanserler TR Z 6
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ119 1.Tez İzleme TR Z 30
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ136 2.Tez İzleme TR Z 30
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ137 3.Tez İzleme TR Z 30
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADÇ120 Doktora Tez Çalışması TR Z 30
Z:Zorunlu
S:Seçmeli