ORAL İMPLANTOLOJI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ORI100 Oral İmplantolojide Anatomik, Histolojik ve Radyolojik Değerlendirme TR Z 6
ORI101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik TR Z 6
ORI102 Periodontal ve Peri-İmplant Dokuların Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi ve Peri-İmplant Dokularda Komplikasyonlar ve Çözüm Yolları TR Z 6
ORI103 İmplantolojide Cerrahi Konsept ve İşlemler TR Z 6
ORI104 İmplantolojide Kullanılan Biyomateryaller ve Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu Uygulamaları TR Z 6
S 6
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ORI105 İmmediyat İmplantasyon ve İmmediyat Yükleme TR Z 6
ORI106 İmplantolojide İleri Cerrahi Teknikleri TR Z 6
ORI107 İmplant Üstü Protezler TR Z 6
S 6
S 6
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ORI111 Seminer TR Z 6
ORI112 Tez Çalışması TR Z 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ORI112 Tez Çalışması TR Z 30
Z:Zorunlu
S:Seçmeli