ORAL İMPLANTOLOJI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Oral İmplantoloji (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi verilir.