SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG105
Ders İsmi: El-Ayak ve Tırnak Bakımı
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 1 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Gökben Yılmaz

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere; el ayak ve tırnak bakımı, tırnağın yapısı, basit tırnak hastalıkları ve bakım yöntemleri, manikür, pedikür ve tırnak süsleme konularında teorik ve pratik yöntemler öğretmektedir.
Dersin Hedefi: El-Ayak ve Tırnak Bakımı konularında teorik ve pratik yeterlilikleri kazandırmak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Tırnak bakımına giriş
2) Tırnağın temel yapısı
3) Manikür ve pedikürü etkileyen tırnak ve deri hastalıkları
4) Manikürün tanımı ve önemi
5) Manikürde kullanılan aletler ve araç gereçler
6) Manikür ve pedikür yapılmasının uygun olmadığı durumlar
7) Manikür uygulaması
8) Pedikürün tanımı ve önemi
9) Pedikürde kullanılan aletler ve araç gereçler
10) Tırnak süslemeleri tanımı ve önemi
11) Kalıcı oje uygulaması ve tırnak süslemeleri
12) Kalıcı oje uygulaması ve tırnak süslemeleri
13) Kullanılan araç ve gereçler
14) Uygulamada dikkat edilecek noktalar
Diğer Kaynaklar: -Kozmetik Makyaj ve Manikür, Ann EATON, Florence OPENSHAW, M.E.B. Çeviri Yayınlar, İstanbul, 2000 -Mesleki Sağlık Bilgisi, Dr. Nesrin KOCABIYIK, Top Yayıncılık, İzmir, 2007 -Dermatoloji Atlası, M.D. Gary WHITE, Nobel Tıp Yayınları, İstanbul, 2006 -Cosmetology, Anthony GONZALEZ, Global Media Publishing, Delhi, 2007

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları
Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0