SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG 225
Ders İsmi: Kalıcı Makyaj
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 1 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR.GÖR. Aylin KOÇ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
Dersin Hedefi: Öğrencinin üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, yaşam boyu kullanabileceği üretken, bilim ve teknoloji kullanarak beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi hijyen ve sağlık kurallarına uygun etik bir şekilde, epilasyon-depilasyon uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisini kazandırma.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
  2) Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
  3) Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir. X
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cilt bakım salonlarında, kuaför salonlarında görev ve sorumluluk alır.
  2) Epilasyon,ve vücut bakım uygulamalarını yapar, bunlarla ilgili alet araç-gereçleri ve her türlü donanımı kullanır.
  3) Güzellik salonlarında epilasyon depilasyon tekniklerini uygular.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
  3) Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder.
  4) Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
  5) Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
  6) Hizmet sektöründe,çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
  7) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  8) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
  9) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
  10) Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
  11) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
  12) Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
  13) Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Kıl yapısı ve anatomisi
2) Depilasyon ve Epilasyon çeşitleri
3) İğneli Epilasyon tarihçesi ve önemi
4) İğneli epilasyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar
5) İğneli Epilasyonda kullanılacak cihazlar
6) İğneli Epilasyon Uygulaması, İğneli Epilasyonda kullanılacak araç ve gereçler
7) İğneli epilasyon uygulaması
8) ARA SINAV
9) Foto epilasyon, Laser Epilasyon tanımı ve önemi
10) Foto epilasyonda dikkat edilmesi gereken noktalar
11) Foto epilasyon (IPL) uygulama
12) Foto epilasyon (IPL) uygulama
13) Foto Epilasyon, iğneli epilasyon Uygulaması
14) Ağda Uygulaması
15) Kaş, bıyık iplikle alma
16) FİNAL
Diğer Kaynaklar: Ders Notları MEGEP ders modülü

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı 1 % 10
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100