SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu:
Ders İsmi:
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
Öğretim Dili:
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler):

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı:
Dersin Hedefi:
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odarla iletişim halindedir.
  2) Saç bakımı ve güzellik alanın da yenilikleri takip eder.
  3) Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cilt bakım salonlarında, kuaför salonlarında görev ve sorumluluk alır.
  2) Güzellik salonlarında makyaj çeşitlerini ve makyaj tekniklerini uygular.
  3) Kendi kendine makyaj tasarımı yapar.
  4) Makyaj Tasarımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
  5) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
  3) Kendi kendine makyaj tasarımı yapar.
  4) Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
  5) Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
  6) Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
  7) Hizmet sektöründe,çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
  8) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  9) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
  10) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
  11) Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
  12) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
  13) Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
  14) Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Tiyatro makyajı uygulama
2) Kabuki ve geyşa makyajı uygulama
3) Klasik opera ve bale makyajı, uygulama
4) Gölgelendirme ve aydınlatma ile yaşlandırma makyajı, uygulama
5) Latex ile yaşlandırma makyajı, uygulama
6) Cilt kusurlarını canlandırıcı makyaj; zona ve şark çıbanlı deri makyajı, uygulama
7) Et beni, uçuk ve siğil makyajı, uygulama
8) ARA SINAV
9) Kesici, delici ve ezici alet, yara makyajları, uygulama
10) Ateşli silah ile oluşan yara makyajı, uygulama
11) Travma makyajları, uygulama
12) Karakter makyajları, uygulama
13) Show ve defile makyajları, uygulama
14) TV makyajı, uygulama
15) TV makyajı, uygulama
16) FİNAL
Diğer Kaynaklar:

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı 1 % 10
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100