SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG 123
Ders İsmi: Temel Cilt Bakımı
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 3 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR.GÖR. AYLİN KOÇ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Cilt bakımı ve güzellik mesleğinin temel ilkelerini benimsemiş, cilt bakım ve güzellik programında gerekli olan alet ve makinaları kullanabilme yeterliliğine sahip, sağlıklı ve bakımlı olarak güzelleşmenin uygulamasında iş hayatına hazırlamak.
Dersin Hedefi: Bu derste; saç bakımı ve güzellik hizmetleri alanının temel unsurlarından biri olan cilt bakım, saç ve derinin diğer ekleri konusunda bilgi ve uygulama becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
  2) Cilt hastalıklarını tanır ve tanımlar.
  3) Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odalarla iletişim halindedir.
  4) Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  3) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  3) Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
  4) Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
  5) Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
  6) Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
  7) Hizmet sektöründe,çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
  8) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  9) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
  10) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
  11) Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
  12) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
  13) Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
  14) Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Deri, tanımı ve önemi
2) Derinin yapısı
3) Derinin katmanları
4) Deri sağlığını etkileyen faktörler
5) Derinin Ph dengesi-sterilizasyon
6) Basit deri hastalıkları
7) Cilt türleri ve teşhisi
8) ARA SINAV
9) Cilt teşhisinde kullanılan araçlar hakkında bilgi
10) Cilt temizliğinde kullanılan kozmetikler
11) Cihazlarla yapılan cilt temizliği
12) Cilt bakımında kullanılan cihazların kullanımı
13) Kozmetik ürünlerle cilt temizliği uygulamaları
14) Öğrendiklerini uygulama
Diğer Kaynaklar: Handbook Of Cosmetic Skin Care,
Avi SHAI, Howard I. MAIBACH, Robert BARAN, Informa Healthcare Publishing, U.K. , 2009 Cosmetology,
Anthony GONZALEZ, Global Media Publishing, Delhi, 2007.
Güzellik Uzmanları İçin Temel Ders Kitabı

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı 1 % 10
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100