SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG104
Ders İsmi: Cilt Bakım Uygulamaları-I
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 3 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR.GÖR.GÖKBEN YILMAZ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste öğrenciye, cilt temizliği ve bakımı yapma ile ilgili yeterlilikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Bu ders ile öğrencilerin cilt bakımı teknikleri ve uygulamaları dersi hakkında bilgi beceri edinebilmeleri ihtiyaç duyacakları temel bilgi beceri teknik profesyonel hayatlarında uygulamaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
  2) Cilt hastalıklarını tanır ve tanımlar.
  3) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektöründe yasal düzenlemeleri takip eder
  4) Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odarla iletişim halindedir.
  5) Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  3) Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar
  4) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
  5) Cilt bakımında kullanılan elektroestetik cihazları kullanabilir
  6) Farklı cilt tiplerini analiz edip farklılıkları ayırt edebilir
  7) Cilt tipine uygun bakım uygulayabilir
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
  3) Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
  4) Hizmet sektöründe, çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
  5) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  6) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
  7) Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
  8) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
  9) Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
  10) Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Salon hazırlığı ve hijyeni, kişisel hazırlık ve hijyen
2) Cilt analizi, dekolteye ve yüze masaj
3) Klasik masaj teknikleri,
4) Dekolteye ve yüze masaj,
5) Cilt Temizliği ve Bakımının amacı
6) Salonlarda Cilt Temizliği ve Bakımında Kullanılan Elektro Estetik Cihazlar
7) Salonlarda Cilt Temizliği ve Bakımında Kullanılan Araç Gereçler
8) ARA SINAV
9) Normal ve Karma Ciltler İçin Salon(enstitü) Bakımı işlem sıralaması
10) Olgun Ciltler İçin Salon(enstitü) Bakımı işlem sıralaması
11) Kuru ve Hassas Ciltlerin Temizliği ve bakımı .Tanımı .Kuru ve hassas ciltler için salon (enstitü) bakımı işlem sıralaması
12) Yağlı ve Akneli Ciltlerin Temizliği ve Bakımı .Tanımı
13) Akne türleri .Akneli Cildin Bakımı
14) Cilt Bakımı uygulaması
Diğer Kaynaklar: Handbook Of Cosmetic Skin Care, Avi SHAI, Howard I. MAIBACH, Robert BARAN, Informa Healthcare Publishing, U.K
Cosmetology, Anthony GONZALEZ, Global Media Publishing, Delhi, 2007
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan ders öğretim programı

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı 1 % 10
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100