HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilen nottur. Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden yararlanabilirsiniz. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenmekte ve “ders içerik bilgilerinde” yer almaktadır.
Ölçme ve değerlendirme yöntemleri: ara sınav, final sınavı, sözlü sınav, kısa sınav, ödev, kısa proje şeklinde olabilmektedir.