SAĞLIK YÖNETIMI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Sağlık yönetimi alanında bilgi, beceri, teori ve uygulamaya ilişkin kapsamlı bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır