ORTODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Pedodonti Doktora Programından mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 AGNO tutturulması, programdaki zorunlu derslerin ve gerekli sayıdaki seçmeli dersin başarıyla tamamlanmış olması, ve tez çalışmasının savunulduğu jüri tarafından başarılı bulunması koşulu vardır.