HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

General Information about the Course

Course Code: IKU-Z-211
Course Title: Şarap Kültürü
Course Semester: 1. Semester / Fall
Course Credits:
Theoretical Practical Credit ECTS
1 0 1 1
Language of instruction:
Prerequisite of the course: No
Type of course: Üniversite Seçmeli
Level of course:
Associate TR-NQF-HE:5. Master`s Degree QF-EHEA:Short Cycle EQF-LLL:5. Master`s Degree
Course Lecturer(s): Öğr.Gör. Dilek CEYHAN

Purpose and content of the course

Course Objectives: Bu ders daha önce hiç şarap bilgisi olmayan herkese kapsamlı bir temel şarap bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bu derste antikiteden günümüze şarabın tarihini, şarabın stilini ve kalitesini etkileyen faktörlerle başlıca şarap yapım tekniklerini ve üzüm çeşitlerini, şarabın servisi ve saklanmasını, sistematik şarap tadımını ve temel yemek-şarap eşleşmesi kurallarını öğreneceklerdir.
Course Objective: Bu ders daha önce hiç şarap bilgisi olmayan herkese kapsamlı bir temel şarap bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bu derste antikiteden günümüze şarabın tarihini, şarabın stilini ve kalitesini etkileyen faktörlerle başlıca şarap yapım tekniklerini ve üzüm çeşitlerini, şarabın servisi ve saklanmasını, sistematik şarap tadımını ve temel yemek-şarap eşleşmesi kurallarını öğreneceklerdir.
Mode of Delivery: E-Learning

Learning Outcomes

Knowledge (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.)
Skills (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.)
Competences (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.)
  1) - Şarabın tarihteki yerini ve gelişimine yön veren başlıca olayları öğreneceklerdir.
  2) - Şarap nedir sorusunu yanıtlayabilir, farklı karakterdeki şarap çeşit ve stillerini ayırt edebilirler.
  3) - Üzüm yetiştirme ve ilgili etiket terimleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
  4) - Şarap yapım süreçlerini açıklayabilirler.
  5) - Dünyanın önemli şarap bölgelerini ve şaraplık üzümlerini sıralayabilirler.
  6) - Sistematik şarap tadımı ve temel yemek-şarap eşleşmeleri yapabilirler.
  7) - Şarabın nasıl saklanması gerektiği bilir ve başlıca şarap hatalarını ayırt edebilirler.
  8) - Şarap servisi yapabilirler.

Course Topics

Week Subject
Related Preparation Pekiştirme
1) Giriş: Şaraba dair temel kavramlar
2) Şarap nedir? Şarap tarihine kısa bir bakış ve modern şarabın evrimi
3) Dünyada üzüm yetiştiriciliği 1
4) Dünyada üzüm yetiştiriciliği 2
5) Bağda üzüm yetiştiriciliği 1
6) Bağda üzüm yetiştiriciliği 2
7) Şarap yapımının temelleri: Beyaz şaraplar
8) Şarap yapımının temelleri: Roze ve kırmızı şaraplar
9) Şarap yapımının temelleri: Köpüklü, tatlı ve fortifiye şaraplar
10) Sistematik şarap tadımına giriş ve değerlendirme
11) Şarabın saklanması, servis edilmesi, yaygın şarap hataları
12) Yemek-şarap uyumunun temel prensipleri
13) Beyaz şarap yapımında kullanılan başlıca üzüm çeşitleri
14) Kırmızı şarap yapımında kullanılan başlıca üzüm çeşitleri
15) Dünyadaki önemli şarap bölgeleri ve etiket okuma
References: • Jancis Robinson ve Hugh Johnson, “The World Atlas of Wine”, Mitchell Beazley
• Julia Harding ve Jancis Robinson, “The Oxford Companion to Wine”, Oxford University Press
• “Şaraplar: Etiketin Arkasına Bakmak”, Wine & Spirit Education Trust (WSET)
• “Şarap Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları”, International Wine and Spirits Academy (IWSA)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

No Effect 1 Lowest 2 Average 3 Highest
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Outcomes

Course Teaching, Learning Methods

Q & A
Case Problem Solving/ Drama- Role/ Case Management
Laboratory
Quantitative Problem Solving
Fieldwork
Group Study / Assignment
Individual Assignment
WEB-based Learning
Internship
Practice in Field
Project Preparation
Report Writing
Seminar
Supervision
Social Activity
Occupational Activity
Occupational Trip
Application (Modelling, Design, Model, Simulation, Experiment et.)
Reading
Thesis Preparation
Field Study
Student Club and Council Activities
Other
Logbook
Interview and Oral Conversation
Research
Watching a movie
Bibliography preparation
Oral, inscribed and visual knowledge production
Taking photographs
Sketching
Mapping and marking
Reading maps
Copying textures
Creating a library of materials
Presentation

Evaluation System

Semester Requirements Number of Activities Level of Contribution
Attendance % 0
Laboratory % 0
Application % 0
Practice Exam % 0
Quizzes % 0
Homework Assignments % 0
Presentation % 0
Project % 0
Special Course Internship (Work Placement) % 0
Field Study % 0
Article Critical % 0
Article Writing % 0
Module Group Study % 0
Brainstorming % 0
Role Playing + Dramatizing % 0
Out of Class Study % 0
Preliminary Work, Reinforcement % 0
Application Repetition etc. % 0
Homework (reading, writing, watching movies, etc.) % 0
Project Preparation + Presentation % 0
Report Preparation + Presentation % 0
Presentation / Seminar Preparation + Presenting % 0
Oral examination % 0
Midterms % 0
Final % 0
Report Submission % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolio % 0
Take-Home Exam % 0
Logbook % 0
Discussion % 0
Participation % 0
total % 0
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK % 0
PERCENTAGE OF FINAL WORK % 0
total % 0