SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG 226
Ders İsmi: İmaj ve Stil Danışmanlığı
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Ayşe Nilhan ATSÜ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencinin;öğretim dönemlerinde öğrendiği/öğreneceği teorik ve uygulamalı bilgileri sahada görmek bunları uygulamak.Öğrencinin bilgi ve beceri kazanmasını sağlayarak iş hayatına hazırlamak.
Dersin Hedefi: Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektörünün işletme kurallarını,yönetmelik ve tüzüklerini inceleme,Sağlık sektörü yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,Sağlık sektörünün kendi çalışma alanı ile ilgili dokümanları inceleme,Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etme,Mesleki alanına yardımcı diğer birimlerin iş akışını incelemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
  2) Cilt hastalıklarını tanır ve tanımlar.
  3) Saç ve saçlı deri hastalıklarını tanır.
  4) Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
  5) Masaj çeşitlerini ve tekniklerini bilir.
  6) Tırnağın yapısını bilir ve tırnak hastalıklarını tanır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  3) Kendi kendine saç tasarım yapar.
  4) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
  5) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  6) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  7) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  3) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
  4) Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
  5) Kendi kendine saç tasarım yapar.
  6) Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
  7) Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
  8) Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
  9) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder
  10) Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
  11) Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Sağlık ve güzellik sektörünün işletme kurallarını,yönetmelik ve tüzüklerini incelemek.
2) Güzellik Hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3) Saç ve güzellik sektörünün kendi çalışma alanı ile ilgili dokümanları incelemek.
4) Kendi çalışma alanı ile ilgili planlama ve iş akışını inceleyerek bilgi edinmek.
5) Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek.
6) Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek.
7) Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek.
8) ARA SINAV
9) Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek.
10) Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek.
11) Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek.
12) Mesleki alan ile ilgili uygulamaları izlemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek.
13) Mesleki alanına yardımcı diğer birimlerin iş akışını incelemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek..
14) Mesleki alanına yardımcı diğer birimlerin iş akışını incelemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek..
15) Mesleki alanına yardımcı diğer birimlerin iş akışını incelemek ve uygulamalara katılmak çalışmaları rapor etmek..
16) FİNAL
Diğer Kaynaklar: Staj Yönergesi

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0