SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG 124
Ders İsmi: Vücut Bakımı Uygulamaları
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR.GÖR. AYLİN KOÇ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste; insan vücudunun işleyişi, vücudu oluşturan sistemler, vücut ağırlığı, metabolizma hızı vücudumuzun tanınması, çeşitli yöntemlerle vücut bakımı yapma yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefi: Vücudu tanıyarak ihtiyacı olan bakımı bilecek, selülit, çatlak ve sarkmış ciltlerin bakımını uygulayabilecektir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
  2) Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odarla iletişim halindedir.
  3) Vücut bakımı ve güzellik alanın da yenilikleri takip eder.
  4) Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  3) Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
  4) Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
  5) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  6) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  7) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
  2) Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  3) Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
  4) Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
  5) Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
  6) Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
  7) Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
  8) Hizmet sektöründe, çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
  9) Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
  10) Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
  11) Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
  12) Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
  13) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
  14) Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
  15) Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Vücut analizi, antropometrik ölçüm
2) Obezite tanımı, tedavi yöntemleri
3) Obezite tedavisinde kullanılan tıbbi yöntemler ve obezitenin saptanması
4) Sağlıklı Beslenme
5) Selülit, tanımı, nedenleri, oluşum bölgeleri
6) Selülit ve selülit tedavisinde kullanılan yöntemler
7) Peeling uygulamaları ile vücut bakım
8) ARA SINAV
9) Kil uygulamaları ile vücut bakım
10) Cilt yapısı ve çatlaklar
11) Oksijen ile vücut bakım uygulamaları
12) Yosun ile vücut bakım uygulamaları
13) Ozon ile vücut bakım uygulamaları
14) Parafinle vücut bakım uygulamaları
15) FİNAL
Diğer Kaynaklar: Öğretim Elemanı Ders Notları Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Vücut Analizi Modülü

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma 1 % 10
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100