SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG 114
Ders İsmi: Kozmetik Ürünler Bilgisi
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞE NİLHAN ATSÜ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bilim ve teknolojinin tüketici ihtiyacını karşılamaya yönelik ortaya koyduğu kozmetik ve kozmetik ürünlerin, yararları ve zararları İhtiyaçlar doğrultusunda kozmetik ürün seçebilme
Dersin Hedefi: Toplumun ve hastanın kozmetik ürünleri doğru ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kozmetik ürünle ve kozmetik ürünlere uygulanan testler hakkında bilgi verebilme
  2) Cilt bakım, saç bakım, vücut bakım, el ve ayak ve tırnak bakım, ağız bakım, parfümlerin ve diğer kozmetik ürünlerin içeriklerini analiz edebilme ve doğru ürün tercih edebilme
  3) Kozmetik ürünlerin güvenirlik ve kararlılıklarını araştırabilme
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
  2) Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Kozmetik Ürünlere Giriş
2) Kozmetiklerin Yan Etkileri 1
3) Kozmetiklerin Yan Etkileri 2
4) Medikal Estetik Uygulamalar
5) Medikal Estetik Uygulamaların Komplikasyonları
6) Güneş Işınları ve Solaryumun Sağlığımıza Etkileri
7) Estetik Uygulamalar ve Kozmetik Ürünlerin Tüketiminde Sağlık Bilincinin Rolü
8) Cilt Bakımı Kozmetikleri ve Tıraş Ürünleri
9) Antiaging (Yaşlanma Karşıtı) Ürünler
10) Saç ve Saçlı Deri Bakım Kozmetikleri
11) Vücut Bakım Kozmetikleri
12) El-Ayak Bakım Kozmetikleri
13) Parfümler ve Dekoratif Kozmetikler
14) Kozmetik Ürünlerle İlgili Yasa ve Yönetmelikler
Diğer Kaynaklar: Güven, K.C.(2008). Kozmetik Formuller. Nobel Tıp Kitabevi.Ankara
Çomoğlu, T. (2012). Kozmetikler. Marmara Pharmaceutical Journal. 16(1-8)
Baumann, L.(2003). Kozmetik Dermatoloji Prensipler Uygulamalar. Türkiye Klinikleri. Ankara
Rähse, W. (2019). Cosmetic Creams: Development, Manufacture and Marketing of Effective Skin Care Products. Wiley-VCH
Pai, S. G. (2019). Kozmetik Dermatolojide Komplikasyonlar: Tedavi Becerileri. Dünya Tıp Kitabevi

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 14 28
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 7 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 114
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3