SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBG 112
Ders İsmi: Fizyoloji
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Erman Caner BULUT

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İnsan organizmasını oluşturan hücre, organ ve sistemlerin işlevsel mekanizmalarını bilmek. Organ sistemlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini kavramak.
Dersin Hedefi: Organ sistemleri ve organların fonksiyonlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini bilmek.Özel hücre tiplerinin fonksiyonlarını açıklamak. Sistemlerin kontrol mekanizmalarını tanımlamak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Hücre fonksiyonlarını açıklar. 2. Organların fonksiyonlarını açıklar. 3. Organ sistemlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Hücre ve organlarının çalışma sistemini yorumlar. 2. Organizmanın metabolik faaliyetlerinin işleyişini sıralar. 3. Homeostatik dengenin nasıl oluştuğunu açıklar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1.Vücutta gelişen metabolik faaliyetlerin nasıl geliştiğini açıklar. 2.Hastalıkların temel mekanizmalarını anlatır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji
2) Hücre Fizyolojisi
3) Kan Fizyolojisi
4) Sinir ve Kas Fizyolojisi
5) Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 1 : Kalp
6) Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 2 : Dolaşım
7) Solunum Sistemi Fizyolojisi 1
8) Solunum Sistemi Fizyolojisi 2
9) Sinir Sistemi Fizyolojisi 1 : Periferik
10) Sinir Sistemi Fizyolojisi 2 : Merkezi
11) Endokrin Sistem Fizyolojisi
12) Boşaltım ve Üreme Sistemi Fizyolojisi
13) Sindirim Sistemi Fizyolojisi 1
14) Sindirim Sistemi Fizyolojisi 2
Diğer Kaynaklar: 1.Hall , J.E. (2017) Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji (Çev. B. Ç. Yeğen , İ. Alican , Z. Solakoğlu). İstanbul: Güneş Tıp Kitapevleri. (2019).
2.Yeğen , B. (2014) Yüksekokullar İçin Fizyoloji İstanbul:Yüce Kitapevi (2014)
3.Köylü H. (2016) Sağlık Bilimleri İçin Temel Fizyoloji İstanbul:Medikal Yayıncılık(2016).
4.Alican İ. (2005) PDQ Fizyoloji İstanbul: İstabul Tıp Kitapevleri (2005).
5.Marieb E , Hoehn K (2018) Anatomi ve Fizyoloji (Çev. Tatae İ.) İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık (2018).

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 2 % 10
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası 14 % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 2
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 33
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 1